Kun vedlikehold, eller den «nytt tak»-følelsen? Vi utfører både vask, maling og impregnering så her gjelder det å finne den behandlingen ditt tak trenger.

Full takbehandling?

Taket vaskes først grundig med høytrykk før det desinfiseres. For full impregnering, lang holdbarhet og den «nytt tak»-fargen males deretter taket med to toppstrøk. Gir du taket ditt denne behandlingen forlenger du levetiden til taket ditt med 10-15 år.

Vedlikehold?

Taket er sjeldent det som blir best vedlikeholdt. Mye fordi vedlikehold av tak ofte krever sikringsutstyr, skikkelige maskiner og kompetanse. Vi stiller dokumentert og med alt som kreves, i tillegg til de kvalitetsproduktene som gjør at vi ikke må sees igjen med det første. Et vedlikeholdt tak er et tak du kan spare lenge og mye på.

Vi dekker alltid til der det er nødvendig og passer på at fasaden ellers ikke er utsatt under arbeidet med ditt tak.

Kontakt oss for gratis befaring!

Vask, impregnering og maling, eller kun enkel husvask? Vi kan gjøre hele jobben, eller kun de delene der du mangler tid, utstyr eller kompetanse.

Full pakke?

Vi tilbyr fasadevask på alle type bygninger, og her er både eksperter og sikkerhetsutstyret på plass. Kvalitet og holdbarhet er viktig i alle ledd når fasaden skal friskes opp. Skal fasaden behandles, impregneres og males etter vask kan kunnskap om kvalitetsprodukter og lang erfaring utgjøre hele forskjellen.

Kun fasadevask?

Fasadevask er ofte noe mange vegrer seg for fordi det krever sterke midler og utføres best med skikkelig utstyr. Våre ansatte har lang erfaring, det beste utstyret og bevis for gjennomførte sikkerhetskurs. Unngå både sopp og forfall med vår kompetanse og gode kvalitetsprodukter.

Vi dekker alltid til der det er nødvendig og passer på at det kun er ønsket område som utsettes for ønsket behandling.

Kontakt oss for gratis befaring!

Våre ansatte og samarbeidspartnere skal til enhver tid følge Arbeidstilsynets gjeldende anbefalinger og forskrifter i sitt arbeide. Alle håndverkere skal bruke godkjent bekledning og verneutstyr, tilpasset jobben som skal gjøres.

Håndverkerne våre har gått gjennom dokumentert sikkerhetsopplæring og bruker godkjent og kontrollert fallsikringsutstyr levert fra Stillcon AS. I samarbeid med Stillcon AS har vi utarbeidet gode HMS og sikkerhetsrutiner.

Alle ansatte i Tak- og Fasadepartner AS har som mål å gjøre arbeidsplassen så trygg som mulig for seg selv og kundene våre.

Kontakt oss hvis du vil lære mer om hvordan vi sikrer oss!